Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Nieuws

Actie Kerkbalans

De kerk heeft uw steun nodig
 
De kerk is een plek om samen het geloof te vieren, om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ontplooien. Het is voor velen ook een plek om rust te vinden, tot bezinning te komen en even een pas op de plaats te maken. 

De inkomsten uit deze actie vormen de financiële basis van de kerk, ook van de negentien kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam. Dankzij deze financiële steun kunnen zij hun missie waarmaken: Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam.  Zo konden we het afgelopen jaar weer veel doen in de Regenbooggemeente in Amsterdam Nieuw-West, ook mede dankzij de vele vrijwilligers die actief zijn in onze kerk. Zo denken we aan de Spel-Inloop die afgelopen jaar is gestart voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders; de wekelijkse vieringen en in de Adventtijd de vespers in de stijl van Taizé; de leeskringen; een ruilmarkt; koffie-ochtenden, de vrouwenkring; kindernevendienst met als hoogtepunt een musical op eerste kerstdag en de tieneractiviteiten. Voor komend jaar zullen we onze diaconale activiteiten uitbreiden met een ZZP-Café ‘BuurFlex‘ op de maandag, waar iedereen die dat wil in rust kan komen werken in de huiskamer met tussendoor een gezamenlijke lunch. En we beogen de kapel en de kerkzaal door de week open te stellen voor hen die behoefte hebben aan stilte, gebed en bezinning.

We hopen dat u zich bij de Regenbooggemeente betrokken voelt en dat u het net als wij belangrijk vindt dat we kerk zijn in de buurt. Daarom vragen we u om een financiële steun. Als u lid bent kan dat via de brief die u eind januari krijgt. Bent u geen lid, dan is uw gift – groot of klein – bijzonder welkom op rekeningnummer NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Gift Kerkbalans’ of via het digitaal serviceformulier op www.protestants.amsterdam/kerkbalans.  Kijk voor meer informatie op www.protestants.amsterdam/kerkbalans. Namens alle kerken: hartelijk dank

 

kerkbalans2018