Over het gebouw

De kerk “De Ark” is gebouwd naar een ontwerp van architect P. Zanstra en in 1961 voor het eerst in gebruik genomen. In 2015-2016 is het kerkgebouw – om met haar tijd mee te kunnen gaan – grondig gerenoveerd: in het hart van het gebouw bevinden zich de grote ronde kerkzaal en een karakteristieke bidkapel. Daaromheen zijn een professionele keuken, een gezellige huiskamer en drie activiteiten-/vergaderzalen gebouwd. Achter het kerkgebouw is een appartementencomplex gebouwd waarin de leefgemeenschap Slotervaart zijn intrek heeft genomen.

Samen met de leefgemeenschap, gebruiken we De Ark als een multifunctioneel buurtcentrum!

Het gebouw is tevens beschikbaar voor verhuur of exposities.

 

De bronzen deuren 

De entree heeft 2 prachtige bronzen deuren, waarop vier afbeeldingen uit van het verhaal van Noach zijn afgebeeld. De deuren zijn ontworpen door mw Irene Lopez-Zanstra, de dochter van de architect van het gebouw. Rechtsonder is de bouw van de ark te zien, linksonder de intocht in de ark, linksboven de duif met het gevonden takje en rechtsboven het dankoffer. 

 

Kerkzaal 

Kenmerkend zijn de vorm en de ligging van de kerkzaal: een ruimte met ronde vormen en een gewelfd plafond in het centrum van het gebouw. Uniek is de aanwezigheid van een bidkapel, die direct aan de kerkzaal is verbonden. Bijzonder zijn de ramen in de kerkzaal en de bidkapel. Oorspronkelijk zijn deze in glasappliqué gemaakt. Alleen het raam in de bidkapel is nog origineel.

 

 

De bidkapel

De bidkapel is gebouwd op wens van de gemeente om de kerk overdag open te stellen als ruimte voor bezinning en gebed. In die tijd had nog niet iedereen thuis een ruimte om zich terug te trekken. Het bijzondere van de bidkapel is dat zij als kleine ruimte in open verbinding met de kerk staat, daar verbinding mee heeft en toch een geheel eigen sfeer heeft. Het raam in de bidkapel is nog origineel en is prachtig om te zien.

 

De bidkapel is op woensdag open voor iedereen die een moment van stilte en rust wil en op donderdagavond is er een avondgebed van de leefgemeenschap waar iedereen welkom is.

 

De ramen in de kerk

Deze ramen in de kerk en de bidkapel zijn ontworpen door de dochter van de architect van onze kerk – mevrouw Irene Lopez- Zanstra.

De verbeelding van het scheppingsverhaal op de ramen:

1e raam: Genesis 1 vers 3 God zei: Er zij licht; en er was licht. Een lichtende kern, omgeven door concentrische kringen in steeds donkerder kleuren, wekt associaties met een explosie.

2e raam: Genesis 1 vers 4,5 en 6 God zag, dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. God zei: Daar zij uitspansel in het midden der wateren, en dit maakt scheiding tussen wateren en wateren. Deze verzen zijn verbeeld door een vierdeling, zowel in de hoofdvorm als in de kleurstelling.

3e raam: Genesis 1 vers 12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het gewas is verbeeld als een boom met een vertakt wortelgestel naar de aarde en een kruin naar de hemel. De kleuren spreken hier voor zichzelf. In deze compositie is het scheppingsverhaal verbeeld.

4e raam: Genesis 1 vers 16 God maakte de beide grote lichten, het grootste licht om over de dag te heersen, het kleinste om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Dit vers is verbeeld door een compositie van sterachtige lichamen, waarvan de vormen deels een herhaling zijn van het eerste raam.

5e raam: Genesis 1 vers 21 En hij schiep de grote zeedieren en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. De compositie is opgebouwd uit twee figuren die herinneren aan vissen en vogels.

6e raam: Genesis 1 vers 26 en 27 God zei: ‘Laten Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis; opdat zij heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. De 6e scheppingsdag is in beeld gebracht door de aanduiding van 2 rechtopstaande wezens die zich tezamen op weg begeven.

Het Flentrop orgel 

Ons Flentrop orgel is gebouwd in 1967. In 1993 is de intonatie binnen het gegeven van het pijpwerk wat milder gemaakt. Voor technische informatie orgel over ons orgel vindt u hier.