Vieringen

In de kerkdiensten van de Regenbooggemeente komen mensen samen van alle leeftijden.

Jong en oud voelt er zich thuis. Iedereen is welkom. Je kunt de dienst beleven als rustpunt in de hectiek van het leven. De kerkdienst in de Ark is er voor mensen van vandaag!

Inspirerend

De Bijbel komt zo ter sprake dat de oude verhalen in deze tijd tot leven komen. Je kunt je er over verwonderen of er je hart aan ophalen. Geestelijk bijtanken. De focus is gericht op het hier en nu. Soms krijgt een bekend verhaal een verrassende betekenis.

Gevarieerd

Om de toelichting op bijbelverhalen heen – de preek, overdenking – wordt er gezongen, muziek gemaakt en gebeden. Het gebed is er voor de wereld en voor jezelf. De diaconie vraagt aandacht voor de actualiteit en voor mensen die in nood zijn. Voor de kinderen is er altijd een moment van aandacht in de dienst. De hele dienst wordt begeleid door een beamerpresentatie met de teksten maar ook met afbeeldingen of filmpjes.

Eén keer per maand wordt het Avondmaal gevierd met brood, wijn en voor onder andere de kinderen druivensap. Iedereen is welkom.

Na de kerkdienst is er tijd voor gesprek en gezelligheid. Van harte welkom op zondag om 10.00 uur.

De kindernevendienst

Op zondag is er een moment in de viering met aandacht voor de kinderen. Daarna gaan we met de kaars op weg naar de kindernevendienst. Samen luisteren we naar een Bijbelverhaal. Via creatieve spelvormen en gespreksvragen gaan we dieper in op het onderwerp.  Denk hierbij aan een spel, een bouwwerk, opdrachten, knutselwerk of een puzzel.

Met de kinderen bereiden we de viering op eerste kerstdag voor met een musical of toneelstuk.

De kindernevendienst is voor kinderen in de basisschoolleeftijd.