Diaconaat

Diaconie betekent ‘dienen’. Als kerk willen we er voor mensen zijn die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. Voor onze eigen buren, maar ook voor mensen verder weg. Een aantal vrijwilligers (diakenen) in onze kerk heeft als taak dit ‘dienen’ onder de aandacht te houden en activiteiten te organiseren.

De diaconie organiseert en stimuleert wekelijkse ontmoetingsactiviteiten, zoals de koffieochtend, de Eet met je BuurMaaltijd, de Spel-Inloop en de Werk met je BuurFlexPlek. Ook organiseren we jaarlijks een schrijfmarathon voor Amnesty en een Open Huis.

We kunnen mensen met financiële problemen ondersteunen die nergens anders terecht kunnen. Ook helpen we individuele buurtbewoners die er alleen even niet uit komen (bijv. met moeilijke brieven) en zijn we betrokken bij de vluchtelingen die op ons pad komen. We werken hierbij nauw samen met maatschappelijke organisaties.

Meer weten of meedoen? Neem dan contact met ons op of loop eens aan binnen bij een van de bovengenoemde activiteiten.