Leefgemeenschap

De Leefgemeenschap Slotervaart bestaat uit een groep van 15 personen, verdeeld over 9 huizen. We wonen tegen De Ark aan. Als Leefgemeenschap hebben we de volgende doelen:

– We willen een soort familie zijn waarin we op elkaar betrokken zijn.

– Met de buurt willen we activiteiten ontwikkelen en organiseren die mensen bij elkaar brengen. Een voorbeeld daarvan is dat er wekelijks gekookt wordt in de Ark met mensen uit de buurt. Dit schept een mogelijkheid tot ontmoeting van en met mede-buurtgenoten.

– We zoeken naar manieren van samen leven vanuit christelijke inspiratie: op zondag en donderdag is er een avondgebed met liederen uit Taizé, een psalm en een tekst uit de Bijbel. Er is stilte voor inspiratie in het gemeenschapsleven. In het gebed zoeken we naar de zin van ons eigen leven en dat van anderen.

Wij, als leden van de gemeenschap, ervaren deze manier van leven als een avontuur.  We willen als Amsterdammers in Slotervaart een positieve bijdrage leveren aan een buurt waarin mensen met plezier en als buurtgenoten kunnen wonen.

Ga naar de website van de Leefgemeenschap Slotervaart.

Ga naar de Facebook pagina van de Leefgemeenschap Slotervaart.