Leesgroep ‘Radicale Denkers’

Leesgroep ‘Radicale Denkers’

Leesgroep ‘Radicale Denkers’ 1536 2048 Jan Oudolf

“Serieus nemen van wat te zien en te horen valt… “

“Soms lees je iets waarvan je denkt: dit moet ik delen!”, zei één van ons laatst bij een avond van onze leesgroep “Radicale Denkers”. We lazen een hoofdstuk uit Erik Borgmans ‘Leven van wat komt’, en het ging over wat paus Franciscus de ‘ware samenleving’ noemt: “Wanneer iedereen oog heeft voor allen, voor iedere nood en ieders vreugde.” Een hoogdravend ideaal? Nee hoor, zegt Borgman. Het is helemaal geen ideaal, “het komt simpelweg neer op het serieus nemen van wat te zien en te horen valt en daarnaar te handelen. (..) En dat is geen verplichting, maar een keuze die vreugde geeft, omdat wij dán zijn waartoe wij geroepen zijn: gedragen door en mededragers van alles wat is.”

Leesgroep ‘Radicale Denkers’ komt ongeveer eens per maand bij elkaar in wisselende samenstelling, afhankelijk van wat we lezen. We gaan nu weer een nieuw boek of essay kiezen. Welkom om titels aan te dragen en mee te doen!
Info: Nellie van Voornveld, E: buurtdominee@regenbooggemeente.nl