Giften

De Regenbooggemeente is één van de 20 wijkkerken van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De PKA is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen giften aan de Regenbooggemeente afgetrokken worden van uw inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI-status van de PKA vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan onze kerk? Via actie Kerkbalans kunt u hier online een bijdrage doen aan de Regenbooggemeente. U kunt ook via iDeal een bijdrage doen, of zelf overschrijven via NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van de Regenbooggemeente.

Ook kunt u direct aan de Regenbooggemeente uw giften overmaken voor onze Wijkkas.
Onze bankgegevens: IBAN NL77 INGB 0005 0812 40 t.n.v. Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente.

Als u specifieker onze activiteiten in de buurt wilt steunen of een bijdrage wil geven zodat wij hen die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen helpen, kunt u uw giften ook direct overmaken aan de diaconie van de Regenbooggemeente. De gegevens van de diaconie zijn: NL89INGB0005556906 t.n.v. Werkgroep Diaconaat Regenbooggemeente.

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze penningmeester.