Giften

De Regenbooggemeente is één van de 20 wijkkerken van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De PKA is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen giften aan de Regenbooggemeente afgetrokken worden van uw inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI-status van de PKA vindt u door op hier te klikken.

Wilt u bijdragen aan onze kerk? Via actie Kerkbalans kunt u door op hier te klikken online een bijdrage doen aan de Regenbooggemeente.

U kunt ook door op iDeal te klikken een bijdrage doen, of zelf overschrijven via NL90 RABO 0373 7414 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Regenbooggemeente.

Ook kunt u direct aan de Regenbooggemeente uw giften overmaken voor onze Wijkkas.
Onze IBAN bankgegevens: NL77 INGB 0005 0812 40 t.n.v. Prot. Gem. Amsterdam inz. Regenbooggemeente.

Als u specifieker onze activiteiten in de buurt wilt steunen of een bijdrage wil geven zodat wij hen die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen helpen, kunt u uw giften ook direct overmaken aan de diaconie van de Regenbooggemeente. De gegevens van de diaconie zijn: NL89 INGB 0005 5569 06 t.n.v. Werkgroep Diaconaat Regenbooggemeente.

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze penningmeester via E: penningmeester@regenbooggemeente.nl