Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Bezinning en vorming

Vrouwenleeskring Moderne Devotie

flexibelgeloven2
Elke 1e dinsdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur in de huiskamer van de Ark. Vanaf januari 2016 lezen we het boek Flexibel geloven. Samengesteld door Manuela Kalsky en Frieda Pruim. Steeds meer mensen halen religieuze inspiratie uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Dit boek verkent de veelkleurigheid van deze maatschappelijke realiteit aan de hand van elf portretten. 
Zes geïnterviewden combineren elelmenten uit religieuze tradities. De vijf anderen veranderden in de loop van hun leven van geloof. Sommige bekeerlingen bleven religieuze elementen uit hun jeugd koesteren. Zo vindt de tot de islam bekeerde domineesdochter Anne Dijk zichzelf als  moslim een 'betere christen'. Alle geïntervieuwden vertellen openhartig over het verloop van hun zoektocht en verwoorden hun oude en nieuwe overtuigingen. Ze beschrijven hoe zij hun geloof vormgeven in hun dagelijkse leven.
We bespreken elke maand een hoofdstuk uit dit door de kring gekozen boek.  We  geven onze mening en reflecteren op wat we hebben gelezen ook op  ons eigen leven. Hierdoor komen er interessante discussies op gang. 
Nieuwe deelnemers zijn welkom.  Contactpersoon: Gré Gijzen