Winterfonds 2023

Winterfonds 2023

Winterfonds 2023 1408 791 RegenboogBaas

Hoe komen we de winter door? Veel huishoudens en organisaties stellen zich momenteel deze vraag. Zo ook de Regenbooggemeente. Ons vaste energiecontract loopt af per 1 januari en dan wordt energie voor ons maar liefst vier keer zo duur. Bijna elke dag wordt De Ark intensief gebruikt en dat betekent in de koude maanden hoge stookkosten. De Regenbooggemeente heeft zich aangesloten bij de actie van de PKA voor de “warme deken over de stad”, waarbij de Ark een warme plek met koffie en thee biedt aan mensen die thuis niet kunnen stoken. Daarnaast verwacht onze diaconie een toename van de hulpvragen, nu mensen door stijgende prijzen in de knel komen.

Dus ja, hoe? Allereerst zullen we moeten bezuinigen op energieverbruik. Plannen hiervoor worden door de kerkenraad samen met de gemeenteleden gemaakt. Maar daarmee kunnen we het hele gat niet dichten. Een extra financiële tegemoetkoming zou ook heel welkom zijn.

De kerkenraad wil daarom het “winterfonds 2023” instellen. Dit wordt een fonds met een tweeledig doel: enerzijds geld inzamelen voor de extra stookkosten, anderzijds de diaconie ondersteunen als er steeds vaker een beroep op haar wordt gedaan.

We willen u als gemeenteleden vragen om iets bij te dragen aan het winterfonds, als u dit kunt missen. Bijvoorbeeld, er zijn wellicht mensen die nog een vast energiecontract hebben en de tegemoetkoming van de overheid, die in november en december wordt uitgekeerd, niet (of niet helemaal) nodig hebben. Ook de huurders en andere gebruikers van De Ark worden benaderd voor een bijdrage, want natuurlijk dekt de jaarlijkse huurverhoging de grote kostenstijgingen niet.

Het is voor ons als kerkenraad niet fijn dat wij met deze vraag moeten komen, naast de andere verzoeken om financiële bijdragen die rond deze tijd van het jaar worden gedaan. Wij weten dat sommige gemeenteleden ook zwaar worden getroffen door de crisis. Wij hopen echter op uw begrip, want het is onze taak om de gemeente en ons gebouw door deze zware tijd heen te loodsen. En nogmaals: geef alleen wat u kunt missen.

Voor bijdragen aan het winterfonds: NL77 INGB 000 508 1240 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam inzake Regenbooggemeente, onder vermelding van “Winterfonds 2023”.