Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Werkgroepen

Werkgroep Communicatie

In de werkgroep communicatie denken we samen over de communicatie in de gemeente en de communicatie naar buiten. Van daaruit maken we stappen om de communicatie te verbeteren, te vernieuwen en vooral een duidelijke vorm te geven binnen onze gemeente. De gemeentegids en de start van een Facebookpagina zijn twee voorbeelden hiervan. De zojuist geheel vernieuwde website is ook het werk van deze werkgroep. Heeft u zin om mee te denken over de communicatie binnen onze gemeente, een idee of een vraag dan horen wij dit graag van u.Contactpersoon:Bob Zwartveld