Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Werkgroepen

Werkgroep Pastoraat

Bij pastoraat gaat het erom dat we omzien naar elkaar. Dat we als gemeente lief en leed met elkaar delen, met respect voor de ruimte (en soms afstand) die ieder persoon in haar/zijn leven wenst. Dit omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Een opdracht die voor ieder gemeentelid geldt. Zo streven we als gemeente ernaar opmerkzaam te zijn naar elkaar, zodat we opmerken als mensen nieuw in de gemeente zijn, of als mensen uit zicht dreigen te raken.

Pastoraat is aan de ene kant een spontaan gebeuren, maar  heeft ook een zekere organisatie nodig. In de werkgroep pastoraat denken we na over de wijze waarop we dat zo goed mogelijk kunnen organiseren. 

Onder de werkgroep valt de contactcommissie, die als zelfstandige groep werkt.
Zij vormen voor ons als gemeente veel extra ogen en oren. Namens ons bezoeken ze leden van onze gemeente. Het kan zijn vanwege ziek en zeer, maar ook vanwege vreugde en blijdschap, of zomaar omdat het goed is elkaar te treffen. Deze bezoeken worden gedaan door de contactpersonen en gelden vooral onze senioren van 80+.
Contactpersoon: ds Miekie Myburgh