Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Werkgroepen

Eredienst

Eredienst’ is een benaming voor het samenkomen van de gemeente rond het Woord van God. Dat gebeurt in principe op de zondagmorgen. Ook worden er in de adventstijd en de veertigdagentijd op de woensdagavond vespers gehouden. Soms wordt er ná ontmoetingsbijeenkomsten van de gemeente afgesloten met een korte viering in de vorm van een vesper.
De werkgroep eredienst buigt zich namens de gemeente over de gang van zaken in de eredienst: De opzet, vorm van de viering, medewerking van gemeenteleden en de cantorij in en aan de vieringen enz. De orde van de dienst heeft in principe een vast patroon. Tegelijkertijd is er ruimte voor variatie.
De leden van de werkgroep (de cantor-organist en enkele gemeenteleden) zijn mensen die interesse hebben voor Liturgie (dat wat er gebeurt als je samen viert). 
Voor zover nodig, adviseert de werkgroep de kerkenraad over de gang van zaken in de vieringen. Het kan bv. gaan over de muziek, de gebeden en de volgorde van verschillende onderdelen, de doop en de viering van het Avondmaal. Uitgangspunt: Liturgie maak je samen.Contactpersoon: Betsy van der Stoel