Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Werkgroepen

Werkgroep leefgemeenschap

kerkenwoningenAan de achterzijde van het kerkgebouw, aan de Tourniairestraat wonen 16 mensen verspreid over 9 huizen. Samen vormen we een leefgemeenschap. Samen voelen we ons in deze wijk geroepen om van betekenis te zijn en te ervaren wat ons geloof waard is. Dit willen we doen als actieve buurtbewoners met een beetje extra tijd. We doen dit het liefst samen met anderen, in een leefgemeenschap. Mensen die met ons het leven willen delen, willen oefenen met dienstbaarheid, rechtvaardigheid en gemeenschap zijn. Dit alles doen we in verbondenheid met de christelijke traditie waarvan de gemeenschap van de lokale protestantse wijkkerk de Regenbooggemeente een onderdeel is. 


Contactpersoon: Kristel van der Horst

Werkgroep Pastoraat

Bij pastoraat gaat het erom dat we omzien naar elkaar. Dat we als gemeente lief en leed met elkaar delen, met respect voor de ruimte (en soms afstand) die ieder persoon in haar/zijn leven wenst. Dit omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Een opdracht die voor ieder gemeentelid geldt. Zo streven we als gemeente ernaar opmerkzaam te zijn naar elkaar, zodat we opmerken als mensen nieuw in de gemeente zijn, of als mensen uit zicht dreigen te raken.

Pastoraat is aan de ene kant een spontaan gebeuren, maar  heeft ook een zekere organisatie nodig. In de werkgroep pastoraat denken we na over de wijze waarop we dat zo goed mogelijk kunnen organiseren. 

Onder de werkgroep valt de contactcommissie, die als zelfstandige groep werkt.
Zij vormen voor ons als gemeente veel extra ogen en oren. Namens ons bezoeken ze leden van onze gemeente. Het kan zijn vanwege ziek en zeer, maar ook vanwege vreugde en blijdschap, of zomaar omdat het goed is elkaar te treffen. Deze bezoeken worden gedaan door de contactpersonen en gelden vooral onze senioren van 80+.
Contactpersoon: ds Miekie Myburgh

Werkgroep Communicatie

In de werkgroep communicatie denken we samen over de communicatie in de gemeente en de communicatie naar buiten. Van daaruit maken we stappen om de communicatie te verbeteren, te vernieuwen en vooral een duidelijke vorm te geven binnen onze gemeente. De gemeentegids en de start van een Facebookpagina zijn twee voorbeelden hiervan. De zojuist geheel vernieuwde website is ook het werk van deze werkgroep. Heeft u zin om mee te denken over de communicatie binnen onze gemeente, een idee of een vraag dan horen wij dit graag van u.Contactpersoon:Bob Zwartveld

Eredienst

Eredienst’ is een benaming voor het samenkomen van de gemeente rond het Woord van God. Dat gebeurt in principe op de zondagmorgen. Ook worden er in de adventstijd en de veertigdagentijd op de woensdagavond vespers gehouden. Soms wordt er ná ontmoetingsbijeenkomsten van de gemeente afgesloten met een korte viering in de vorm van een vesper.
De werkgroep eredienst buigt zich namens de gemeente over de gang van zaken in de eredienst: De opzet, vorm van de viering, medewerking van gemeenteleden en de cantorij in en aan de vieringen enz. De orde van de dienst heeft in principe een vast patroon. Tegelijkertijd is er ruimte voor variatie.
De leden van de werkgroep (de cantor-organist en enkele gemeenteleden) zijn mensen die interesse hebben voor Liturgie (dat wat er gebeurt als je samen viert). 
Voor zover nodig, adviseert de werkgroep de kerkenraad over de gang van zaken in de vieringen. Het kan bv. gaan over de muziek, de gebeden en de volgorde van verschillende onderdelen, de doop en de viering van het Avondmaal. Uitgangspunt: Liturgie maak je samen.Contactpersoon: Betsy van der Stoel