Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Pastoraat

Pastoraal bezoekwerk

Het bezoekwerk in onze gemeente wordt verzorgd door de mensen van de contactcommissie. Deze commissie bestaat uit de coördinator van de commissie, de pastoraal werker, de predikant en alle bezoek(st)ers van gemeenteleden.
De bezoek(st)ers zorgen voor een bloemetje bij verjaardagen of andere feestelijke gebeurtenissen. In principe bij de gemeenteleden boven de 80 jaar. Daarnaast wordt er in december een adventsmiddag georganiseerd voor alle ouderen in de gemeente. (Mogelijk zal er in de toekomst steeds meer met de Opgang en de Ontmoeting worden samengewerkt om zo voor onze senioren in Nieuw-West een breder programma aan te kunnen bieden.)
We hopen dat u zo vrij bent om ons te bellen als u het op prijs stelt om bezoek van de dominee of pastoraal werker te krijgen. Wíj vinden het fijn als u dat doet, want alleen zo kunnen we er zijn voor elkaar.  Contactpersoon:ds Miekie Myburgh