Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Leden kerkenraad

Leden kerkenraad

De kerkenraad bestaat op dit moment uit 11 leden. Niet alle leden doen ook dienst als ambtsdrager in de eredienst, omdat zij een bijzondere taak hebben binnen de kerkenraad.
Mw. T. van Berkum - ouderling
Dhr. P. Faber - diaken
Dhr. R. Kuiken ouderling – kerkrentmeester
Mw. J. van der Meulen - diaken – voorzitter diakonie
Ds. M. Myburgh - predikante
Mw. A. Oudolf - diaken
Dhr. J. Oudolf - ouderling – afgevaardigde voor de Classis Amsterdam
Dhr. C. Piening - ouderling – kerkrentmeester
Mw. C. Smallenbroek - ouderling
Mw. I.  Stoop - secretaresse
Dhr. A. de Vries - ouderling – voorzitter