Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Diaconie

Het werk van een diaken

Het werk van een diaken
Het diaconale werk is één van de pijlers van gemeente. Daarbij gaat het om: 
- oog hebben en aandacht vragen voor de kwetsbaren; 
- aan de bel trekken en - indien nodig en mogelijk -, bijstand verlenen.
Diaken zijn is helpen waar geen helper is. 
Om dat te realiseren wordt er tijdens speciale diensten als de oogstdienst en werelddiaconaatszondagen, aandacht gevraagd voor het verhaal rond de kwetsbaren,
wordt er iedere zondag speciaal voor diaconale doelen gecollecteerd, 
wordt er van tijd tot tijd een  inzamelingsactie georganiseerd t.b.v. de Voedselbank en kleding ingezameld.
De hulp die door de diakenen wordt verleend, kan van financiële aard zijn, maar ook praktische hulp is mogelijk. Daar wordt zorgvuldig naar gekeken en mee omgesprongen. Alle verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.
In de vieringen verleent de diaken medewerking door:matzesin het kyriegebed te bidden voor de nood van de wereld
- mee te helpen gaven op te halen die bestemd zijn voor diaconale doelen. 
- zorg te dragen dat de gemeente het Avondmaal kan vieren door de tafel klaar te maken en mede brood en wijn te delen.
Contactpersoon: Janna van der Meulen