Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Diaconie

Het werk van een diaken

Het werk van een diaken
Het diaconale werk is één van de pijlers van gemeente. Daarbij gaat het om: 
- oog hebben en aandacht vragen voor de kwetsbaren; 
- aan de bel trekken en - indien nodig en mogelijk -, bijstand verlenen.
Diaken zijn is helpen waar geen helper is. 
Om dat te realiseren wordt er tijdens speciale diensten als de oogstdienst en werelddiaconaatszondagen, aandacht gevraagd voor het verhaal rond de kwetsbaren,
wordt er iedere zondag speciaal voor diaconale doelen gecollecteerd, 
wordt er van tijd tot tijd een  inzamelingsactie georganiseerd t.b.v. de Voedselbank en kleding ingezameld.
De hulp die door de diakenen wordt verleend, kan van financiële aard zijn, maar ook praktische hulp is mogelijk. Daar wordt zorgvuldig naar gekeken en mee omgesprongen. Alle verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.
In de vieringen verleent de diaken medewerking door:matzesin het kyriegebed te bidden voor de nood van de wereld
- mee te helpen gaven op te halen die bestemd zijn voor diaconale doelen. 
- zorg te dragen dat de gemeente het Avondmaal kan vieren door de tafel klaar te maken en mede brood en wijn te delen.
Contactpersoon: Janna van der Meulen

 

Werkgroep Diaconie

Om beleid te maken rond diaconale doelen/taken/zaken, vergaderen de diakenen een aantal keren per jaar. Ze maken ook deel uit van de Kerkenraad.
De werkgroep kiest elk jaar een nieuw project waar de collecte van de Avondmaalsviering naar toe gaat. De werkgroep publiceert in Kleurrijk om onderwerpen onder de aandacht van de gemeente te brengen.
Onder de werkgroep valt de wereldwinkel, die als zelfstandige groep werkt.
De diaconie wil helpen waar geen helper is.
Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen de ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als een extra vangnet voor mensen.
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, neemt u dan contact op met de diaconie:
Voor veel hulpvragen zijn allerlei instanties beschikbaar met hun eigen deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld schulddienstverlening, psychische zorg of maatschappelijk werk. De diakenen fungeren dan als een soort ‘doorgeefluik’ voor mensen met verschillende problemen om hen op het spoor van de juiste instanties te brengen. Schroom niet om contact met ons op te nemen.
Om diaconaal meer van betekenis te kunnen zijn in Nieuw-West gaan de diaconieën van de drie PKA kerken – de Regenbooggemeente, de Opgang en de Ontmoeting - intensiever samenwerken. 
Deze samenwerking wordt extra ondersteund door een diaconaal opbouwwerker – Lisa van den Bergh - die aangesteld is om met de wijkgemeente(s) allerlei initiatieven te ontplooien op diaconaal terrein.