Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
De Regenbooggemeente?
Vanaf 1 juli 2015 staan we niet meer bekend als de Ark-Jacobuskapelgemeente maar als de Regenbooggemeente. Dat is een gevolg van onze fusie. We staan nu officieel te boek als één gemeente binnen het palet van wijkgemeentes die de Protestantse kerk Amsterdam rijk is.
De afwegingen die een rol hebben gespeeld in de uiteindelijke keuze voor de naam Regenbooggemeente zijn:
* in de naam klinkt de veelkleurigheid door die de gemeente kenmerkt
* de regenboog symboliseert Gods onvoorwaardelijke trouw aan ons als mens.  Nooit weer een zondvloed.
* Deze onvoorwaardelijke trouw, gesymboliseerd in de regenboog, geeft een gevoel van geborgen zijn.
* onder de koepel van Gods zorg en trouw mogen we leven, kleurrijk als we zijn.
Bij de naam Regenbooggemeente kun je ook denken aan:
- een gevoel van ruimte,
- een mooi beeld bij de Ark, ons kerkgebouw
- het is niet tijdgebonden,
- het nodigt uit om ernaar te kijken,
- het roept iedere keer verwondering op.

BriefpapierlogoBij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw Logo
De ontwerpsters Mirjam Kok en Kristel van der Horst zeggen daarover : ‘Bij het maken van het logo had het met de naam voor de hand gelegen als er een regenboog in voorkwam. Al snel merkten we dat het beeld statisch werd. Het uitgangspunt bij het maken van het logo voor onze gemeente was de gedachte dat de kerk een plaats is waar mensen met elkaar optrekken, naar elkaar omzien, ruimte voor vernieuwing, de veelkleurigheid van de gemeente en voor wie geloof in God belangrijk is. Dit deed denken aan het drievoudig snoer, dat niet snel verbroken wordt. Zo kwamen we uit bij drie lijntjes die door elkaar lopen. Dit gaf een beeld, waarin ruimte zat, verbondenheid en veelkleurigheid. Dit drievoudig snoer hebben we omgezet in een boogvorm, wat een bijzonder resultaat leverde.

Met het logo willen we zeggen:
- Iedereen is welkom, wie je ook bent want je doet ertoe.
- We zijn in beweging: sprankelend met ruimte voor vernieuwing.
- De bolling onderin symboliseert de aarde en de wijk waar we deel van uitmaken en actief aanwezig in willen zijn.
- Wees welkom, kom en kijk!
- We hebben een kern van waaruit onze veelkleurigheid ontstaat.
- Het geeft ons ook ruimte om te zijn wie we zijn.'