Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Tot uw dienst

Collectebonnen

In plaats van geld in de collectezak te doen, kunt u ook gebruik maken van onze collectebonnen. De collectebonnen kosten € 0,50 per stuk en worden verkocht per vellen van € 10,00. U kunt het geld overmaken naar het rekeningnummer van de Wijkkas Arkgemeente: NL77 INGB 0005 081 240 onder vermelding van "collectebonnen".
De penningmeester zorgt er dan voor dat de collectebonnen bij u bezorgd worden.