Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Tot uw dienst

Autodienst

AutodienstVoor mensen die voor kortere of langere tijd niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen gaan, is er een autodienst. Aarzelt u niet om te bellen, we komen u graag halen. Iedere week staan er mensen ingeroosterd. Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met Peter Hulleman (020-6152210) of, indien afwezig, met Jan Dekker (020-6172235).                                                  

Collectebonnen

In plaats van geld in de collectezak te doen, kunt u ook gebruik maken van onze collectebonnen. De collectebonnen kosten € 0,50 per stuk en worden verkocht per vellen van € 10,00. U kunt het geld overmaken naar het rekeningnummer van de Wijkkas Arkgemeente: NL77 INGB 0005 081 240 onder vermelding van "collectebonnen".
De penningmeester zorgt er dan voor dat de collectebonnen bij u bezorgd worden. 

Ontvangst

Elke zondag staan er twee gemeenteleden in de hal van de kerk om de kerkgangers te begroeten en zo nodig wegwijs te maken. Ze delen daarnaast de orde van dienst en een liedboek uit. Na de dienst helpen zij mee met het schenken van koffie, thee en sap.

Boekentafel

In de hal van de kerk is elke week voor en na de dienst een boekentafel met kaarten en met 2e hands boeken en CD’s. De opbrengst ervan is geheel bestemd voor de wijkkas. Elke week komen er nieuwe aanwinsten bij. U kunt in overleg ook zelf boeken aanleveren die u niet meer wilt hebben. Vanaf zondag 25 oktober is de boekentafel weer volop in bedrijf. Contactpersoon: Lies Boon

Crèche

Voor de allerjongsten is er opvang tijdens de gehele kerkdienst. De kinderen zijn van harte welkom om samen te spelen in de huiskamer.Creche
Contactpersoon: Betsy Helfferich

Wereldwinkel

wereldwinkel1Iedere zondagochtend staan producten uit de wereldwinkel uitgestald in de Ark. Er kunnen dan voedingsmiddelen gekocht worden zoals koffie, thee, chocolade, wijn, honing, jam, snoepjes en vele andere artikelen. Duizenden boeren en ambachtslieden uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië werken met liefde voor Fair Trade. Want ze ontvangen respect. En een faire prijs. Duizenden klanten in Nederland kopen Fair Trade met liefde. Om de zorg. Om de kwaliteit. En om de uitgangspunten van de Fair Trade Organisatie. Fair Trade. Met liefde gemaakt. Met liefde gekocht. Met ingang van januari 2016 is de wereldwinkel ook op woensdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur geopend.