Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Speciale vieringen

Zondag 29 november 2015 officiële opening van De Ark

Zondag 29 november werd in een feestelijke dienst ons gerenoveerde kerkgebouw De Ark geopend. Na ruim anderhalf jaar waren we weer terug. De kerkzaal geheel anders ingericht, geen banken maar stoelen. Het oude vast staande liturgisch centrum is vervangen door los staande elementen. De preekstoel, de liturgische tafel, de kaarsenstandaard, de twee bloemenstaandaards, een kleine tafel en het doopvont (nu nog niet aanwezig) zijn gemaakt van het hout van de oude banken. Veel gemeenteleden en gasten van andere gemeentes en parochies alsmede vertegenwoordigers van Protestants Amsterdam waren aanwezig. De cantorij, aangevuld met een aantal ad hoc-leden en een celliste en blokfluitspeler verleenden hun medewerking. Voorafgaande aan de dienst was er een gezamenlijke lunch waar door meer dan honderd mensen aan werd deelgenomen. Na de dienst hieven we het glas op het nieuwe gebouw en zongen we een speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied over de perikelen en voortgang van de renovatie. Dankzij de inzet van veel mensen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde feestelijke opening.binnenkomst
Elders op deze pagina vindt u wat foto's van deze dag.