Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Speciale vieringen

Bevestiging van Peter Faber tot diaken

Op zondag 14 mei werd Peter Jelmer Faber bevestigd als diaken in de Regenbooggemeente.
Van de kinderen kreeg hij een kunstwerkje waarop helpende handen waren gemaakt.
Die zal hij vast wel kunnen gebruiken bij zijn werk in zijn gemeente.

 van de kinderenvragen aan Peterzegenen

Palmpasen 2017

Zondag 9 april werd ook in De Ark Palmpasen gevierd.
In een vrolijke dienst, met ds Anna Hoekstra als voorganger, werd stil gestaan bij de intocht in Jeruzalem van Jezus. De kinderen die nadrukkelijk aanwezig waren, kwamen na de overweging terug met mooi gemaakte palmpasen stokken. Al zingend liepen zij een paar rondjes door de kerkzaal.
De foto’s die gemaakt zijn geven een mooie indruk van de gezelligheid.

 

voorinrondgang2rondgangmurielverteldkindgeeftuitlegjongenjongerbinnenkomstallekinderen

Inzegening leefgemeenschap

Op zondagmorgen 2 oktober werd in een feestelijke, druk bezochte dienst de zegen gevraagd over het werk van de Leefgemeenschap.
Dit is een groep van 9 huishoudens die in de woningen achter De Ark zijn komen wonen en die zich in gaat zetten voor de Wijk.
Dit zowel op kerkelijk gebied als in de woonwijk.
De bedoeling is onder andere t.z.t. een buurtmaaltijd te gaan organiseren.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid om de woningen te komen bekijken, waar volop gebruik van werd gemaakt.

opening

huis1huis4dienst1 welkomleefgemeenschap3leefgemeenschap2leefgemeenschaphuis3huis2

Zondag 29 november 2015 officiële opening van De Ark

Zondag 29 november werd in een feestelijke dienst ons gerenoveerde kerkgebouw De Ark geopend. Na ruim anderhalf jaar waren we weer terug. De kerkzaal geheel anders ingericht, geen banken maar stoelen. Het oude vast staande liturgisch centrum is vervangen door los staande elementen. De preekstoel, de liturgische tafel, de kaarsenstandaard, de twee bloemenstaandaards, een kleine tafel en het doopvont (nu nog niet aanwezig) zijn gemaakt van het hout van de oude banken. Veel gemeenteleden en gasten van andere gemeentes en parochies alsmede vertegenwoordigers van Protestants Amsterdam waren aanwezig. De cantorij, aangevuld met een aantal ad hoc-leden en een celliste en blokfluitspeler verleenden hun medewerking. Voorafgaande aan de dienst was er een gezamenlijke lunch waar door meer dan honderd mensen aan werd deelgenomen. Na de dienst hieven we het glas op het nieuwe gebouw en zongen we een speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied over de perikelen en voortgang van de renovatie. Dankzij de inzet van veel mensen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde feestelijke opening.binnenkomst
Elders op deze pagina vindt u wat foto's van deze dag.