Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

In de dienst

Collecten

collectezakkenTijdens de erediensten wordt er tweemaal gecollecteerd.
De eerste collecte is de diaconale collecte. Dat betekent dat het geld bestemd is voor de ander, die een financiële steun in de rug kan gebruiken. De bestemming is afwisselend voor de wijkdiaconie, die daarmee aanvragen uit de eigen gemeente kan honoreren, de stedelijke en de landelijke diaconale doelen.
De tweede collecte is de kerkelijke collecte. Ook deze is afwisselend bestemd voor het eigen wijkwerk en het onderhoud aan de kerk en landelijke doeleinden.
Daarnaast is er een extra collecte tijdens de Avondmaalsdiensten. Deze diaconale collecte is zoveel mogelijk voor locale initiatieven.