Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

In de dienst

Liturgische bloemschikkingen

advent2In de adventsweken, veertigdagentijd en op bijzondere dagen staan er liturgische bloemschikkingen op de tafel. We noemen deze schikkingen liturgisch, omdat ze zijn geïnspireerd op het karakter en de lezingen van die zondag. Jezus sprak vaak in beelden en gelijkenissen. Zo wordt ook naar aanleiding van de bijbellezing(en) het verhaal van de zondag in beeld gebracht door de keuze van kleuren, materialen en symbolische betekenis van de bloemen. Er is altijd een korte toelichting bij de schikking.
De schikkingen in de adventstijd 2015 stond in het teken van de lezingen uit het evangelie naar Lucas.
Op de foto hiernaast staat de lelie symbool voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest

Kaartengroet

Vanuit elke dienst sturen we een groet naar iemand uit de gemeente, die we al een lange tijd niet hebben gezien. Dat heeft vaak met de leeftijd of de gezondheid van het gemeentelid te maken. Het kan ook een groet ter bemoediging zijn tijdens een periode van herstel.

Met de kinderen

Iedere zondag is er kindernevendienst. Na een kort verhaal van de voorganger of een gesprekje gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Daar horen zij op een toegankelijke, speelse en creatieve manier de verhalen die ook in de kerk verteld worden. 
Rond de Pasen en Kerst zijn er bijzondere projecten ter voorbereiding op deze feesten.

Collecten

collectezakkenTijdens de erediensten wordt er tweemaal gecollecteerd.
De eerste collecte is de diaconale collecte. Dat betekent dat het geld bestemd is voor de ander, die een financiële steun in de rug kan gebruiken. De bestemming is afwisselend voor de wijkdiaconie, die daarmee aanvragen uit de eigen gemeente kan honoreren, de stedelijke en de landelijke diaconale doelen.
De tweede collecte is de kerkelijke collecte. Ook deze is afwisselend bestemd voor het eigen wijkwerk en het onderhoud aan de kerk en landelijke doeleinden.
Daarnaast is er een extra collecte tijdens de Avondmaalsdiensten. Deze diaconale collecte is zoveel mogelijk voor locale initiatieven. 

Bloemengroet

Elkbloemendienste week  wordt er vanuit het midden van de gemeente een bloemengroet gebracht naar mensen in de gemeente.De groet vanuit de gemeente gaat naar mensen die een dierbare hebben verloren, vanwege een ziekte, als bedankje of bijzondere gebeurtenis. 

Muziek in de dienst

Onze kerk heeft een Flentroporgel uit 1967 dat door 2 vaste organisten wordt bespeeld. Daarnaast hebben we een prachtige Petrofvleugel staan. Aan de dienst werkt de cantorij regelmatig mee o.l.v. onze cantor-organist de heer Bert Kraan. 

Liturgische kleuren

Het kerkelijkekerkelijkekleurenaar heeft traditioneel verschillende accenten. Om die accenten te verbeelden hebben bepaalde perioden of dagen van het jaar een eigen kleur. De kleur van de zondag of van de tijd van het jaar is terug te zien in het kleed dat aan de preekstoel hangt en in de kleuren van de stola van de voorganger.
Wit is de feestkleur bij uitstek. Het is de kleur van licht, van nieuwheid, en daarom ook de kleur van Pasen , Kerst en de perioden daarna.
Paars wordt gezien als een donkere, sombere kleur en daarom verbonden met de veertigdagentijd en de adventsperiode. Het is de kleur van inkeer, berouw en concentratie op de weg die onze Heer is gegaan
Rood heeft verschillende betekenissen. Het is de kleur van vuur, vooral van het Pinkstervuur en vreugde. Daarom zien we deze kleur ook bij de bevestiging van de ambtsdragers.  Rood is ook de kleur van bloed, van het martelaarschap. Daarom zien we deze kleur op Palmzondag en in de Paasnacht.
Groen is de minst uitgesproken kleur. Ze heeft niettemin een eigen karakter: kleur van groei, van hoop en verwachting, van het groeien van wat God gezaaid heeft in onze tijd en onze wereld. 
Roze tenslotte is de kleur op de 3e zondag van advent en de 4e van de 40-dagentijd. Dan schemert er iets van het wit door de paarse kleur heen. 
Hieronder staat een overzichtje van welke kleur op welke dagen gebruikt wordt.

Lees meer