Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

kerkzaalIedere zondag hebben we een viering die om 10.00 uur begint. 
Elke week is er kindernevendienst en oppas voor de allerkleinsten. 
Als regel vieren we elke 3e zondag van de maand het Avondmaal. Dit is meestal in de vorm van een lopend avondmaal met afwisselend matzes en brood. Bij het avondmaal dat door de diakenen wordt voorbereid is ook altijd een kind betrokken dat de beker met druivensap aanreikt. 
Voorbeden
Het is altijd mogelijk om op te geven als u ergens voor wilt laten bidden of danken. Op de tafel bij binnenkomst ligt een voorbedenboek. Daarin kunt u opschrijven waarvoor u wilt laten bidden of danken. De voorganger noemt dit dan in de gebeden.