Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Nieuws

Vieringen in de Goede Week

Palmzondag - 6e zondag van de 40dagentijd
Vandaag gaan de kinderen palmpasenstokken versieren bij de kindernevendienst en luisteren ze naar het verhaal dat de leerlingen van Jezus op zoek gaan naar een jonge ezel. Maar waarom nou op een ezel? Hierna de kinderen terug naar de viering met de palmpasenstokken. Met de palmpasenstokken komen de kinderen terug bij de viering.

Voorganger is ds. Miekie Myburgh
Viering van de Regenbooggemeente en De Ontmoeting in De Ark

Witte Donderdag
We staan in deze viering stil bij de seidermaaltijd. Het is een maaltijd zoals Jezus die op de laatste avond van zijn leven met zijn vrienden gevierd kan hebben. Het verhaal van de uittocht uit Egypte wordt verteld. Tijdens het verhaal worden de bittere kruiden, de verse groenten gedoopt in tranen (zout water) en de matses met charoset (dat lijkt op het leem dat de slaven destijds moeten maken) gegeten. Daarna vieren wij samen het Avondmaal, zoals zich dat in de loop der eeuwen uit de laatste maaltijd van Jezus en zijn vrienden, heeft ontwikkeld.

Voorgangers: ds. Miekie Myburgh en ds. Ditske Tanja – H.A. in de Ark
Donderdag 29 maart om 19.30
Viering van de Regenbooggemeente en De Ontmoeting in De Ark

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag staat het verhaal van het lijden en sterven van Jezus centraal. Dit jaar horen we de versie van de evangelist Markus. Het verhaal wordt omlijst met muziek en teksten die ons bepalen bij het lijden van toen en nu.

Voorgangers zijn ds. Miekie Myburgh en ds. Ditske Tanja
Vrijdag 30 maart om 20.00 uur
Viering van De Ontmoeting en Regenbooggemeente in De Ontmoeting Couperusstraat 133 Amsterdam

Stille Zaterdag
In de nacht van waken en hopen, op Stille Zaterdag, komen wij bij elkaar om te wachten op het licht van de Opstanding. Er worden verhalen gelezen over de schepping, uit de ballingschap en uit de evangeliën. Met steeds een lichtje meer, leven wij toe naar de het binnenkomen van de nieuwe Paaskaars: Licht van Christus!

zaterdag 31 maart om 21.00 uur
Voorgangers: ds. Miekie Myburgh en ds. Ditske Tanja
Viering van de Regenbooggemeente en De Ontmoeting in De Ark

Paasmorgen
In de Ark starten we met een paasontbijt; inloop vanaf 8.30 uur. Het ontbijt zelf start om 8.45 uur.
Op deze paasmorgen horen we in de viering uit Genesis het 'tweede' scheppingsverhaal van de mens - Adam en Eva. Houden we deze geschapen zijn als mannelijk en vrouwelijk, tegen het licht van de nieuwe Adam - Jezus Christus - en de betekenis van de opstanding. Ook het Avondmaal zal worden gevierd in deze viering.

Voorganger: ds. Miekie Myburgh in de Ark
Zondag 1 april Paasmorgen om 10.00 uur in De Ark