Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Nieuw-West

Kerk zijn in Nieuw-West

Als geloofsgemeenschap in Nieuw-West proberen we op tweeërlei wijze ons Christen-zijn met andere christenen vorm te geven. Dat houdt in eerste instantie in: intensiever gaan samenwerken met onze partnerkerken van de PKA in Nieuw-West, namelijk de Opgang/Sloterkerk, de Ontmoeting én de pioniers van Nieuw-Westenwind.
Daarnaast organiseren we als PKA-kerken activiteiten samen met andere geloofsgemeenschappen in Nieuw-West. Te denken valt aan de jaarlijkse sobere maaltijd met een vesper in de veertigdagentijd. Deze vinden plaats steeds in een andere kerk of gebouw; de jaarlijkse groetenkaart aan medechristenen in andere landen namens de christenen in Nieuw -West tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen.
We hopen in de toekomst ook ontmoetingen te organiseren in de Vredesweek.