Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Nieuw-West

Nieuw-Westenwind

Nieuw-Westenwind is een pioniersproject dat is geïnitieerd door de drie Protestantse Wijkgemeentes in Amsterdam Nieuw-West. Een project voor mensen die zich aangesproken weten door geloof of levensbeschouwing, maar niet verbonden zijn aan een kerk of geloofsgemeenschap. We proberen aansluiting te vinden bij wat bewoners bezighoudt. Dit krijgt invulling in persoonlijk contact met mensen of door het organiseren van activiteiten. Voor een gesprek kan men terecht bij De Windhoos. Een mobiel praathuis waarmee we op festivals staan en elke vrijdag op het Sierplein. Voor wie graag iets met zijn handen doet is er bijvoorbeeld Bijbels tuinieren. Anderen kunnen hun (geloofs)talenten kwijt bij events of het maken van een voorstelling over een Bijbelverhaal. Al deze activiteiten staan in het kader van christelijke gemeenschapsvorming en vinden plaats in het licht van de missie van de Protestantse Kerk Amsterdam: "Gods liefde gestalte geven in Amsterdam". 


http://www.nieuw-westenwind.nl/

Kerk zijn in Nieuw-West

Als geloofsgemeenschap in Nieuw-West proberen we op tweeërlei wijze ons Christen-zijn met andere christenen vorm te geven. Dat houdt in eerste instantie in: intensiever gaan samenwerken met onze partnerkerken van de PKA in Nieuw-West, namelijk de Opgang/Sloterkerk, de Ontmoeting én de pioniers van Nieuw-Westenwind.
Daarnaast organiseren we als PKA-kerken activiteiten samen met andere geloofsgemeenschappen in Nieuw-West. Te denken valt aan de jaarlijkse sobere maaltijd met een vesper in de veertigdagentijd. Deze vinden plaats steeds in een andere kerk of gebouw; de jaarlijkse groetenkaart aan medechristenen in andere landen namens de christenen in Nieuw -West tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen.
We hopen in de toekomst ook ontmoetingen te organiseren in de Vredesweek.