Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Over ons gebouw

De ramen in de kerk

Deze ramen zijn ontworpen door de dochter van de architect van onze kerk – mevrouw Irene Lopez- Zanstra.
Het raam in de bidkapel is eveneens van haar hand.
raam1raam2raam3raam4
raam5raam6Hieronder staat een korte toelichting bij de verbeelding van het scheppingsverhaal op de ramen.

1e raam: Genesis 1 vers 3 God zei: Er zij licht; en er was licht. Een lichtende kern, omgeven door concentrische kringen in steeds donkerder kleuren, wekt associaties met een explosie.
2e raam: Genesis 1 vers 4,5 en 6 God zag, dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. God zei: Daar zij uitspansel in het midden der wateren, en dit maakt scheiding tussen wateren en wateren. Deze verzen zijn verbeeld door een vierdeling, zowel in de hoofdvorm als in de kleurstelling.
3e raam: Genesis 1 vers 12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het gewas is verbeeld als een boom met een vertakt wortelgestel naar de aarde en een kruin naar de hemel. De kleuren spreken hier voor zichzelf. In deze compositie is het scheppingsverhaal verbeeld.
4e raam: Genesis 1 vers 16 God maakte de beide grote lichten, het grootste licht om over de dag te heersen, het kleinste om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Dit vers is verbeeld door een compositie van sterachtige lichamen, waarvan de vormen deels een herhaling zijn van het eerste raam.
5e raam: Genesis 1 vers 21 En hij schiep de grote zeedieren en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. De compositie is opgebouwd uit twee figuren die herinneren aan vissen en vogels.
6e raam: Genesis 1 vers 26 en 27 God zei: ‘Laten Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis; opdat zij heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. De 6e scheppingsdag is in beeld gebracht door de aanduiding van 2 rechtopstaande wezens die zich tezamen op weg begeven.

raam123raam456