Inzameling Oekraïne

Inzameling Oekraïne

Inzameling Oekraïne 664 648 RegenboogBaas

Woensdag 23 maart is er van 11.30-12.00 uur opnieuw een gebedsmoment in De Ark, voor Oekraïne.
Welkom om mee te bidden, te zingen en samen stil te zijn.
Woensdag (10-12 uur) en vrijdag (12-18 uur) kunt u bovendien spullen komen brengen ten behoeve van vluchtelingen en ongedocumenteerden; zie bovenstaande flyer.
Hartelijk dank!
Namens Team Ark, Peter Faber en Nellie van Voornveld

X