Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Contact

Wie Wat Waar

 Als u contact wilt met één van de onderstaande personen, kunt u op hun naam klikken.
Functie Naam
Koster mw Adri Oudolf   06-20786479
Predikant ds Miekie Myburgh 06-81963883
College van kerkrentmeesters  dhr Cor Piening 020-6178418
Penningmeester dhr Cor Piening 020-6178418
Secretaresse Kerkenraad mw Ingrid Stoop 06-22671080
 Communicatiemedewerker mw. Mirjam Kok-Prak