Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag 2333 3112 RegenboogBaas

Een wereldgebeurtenis! Wereldgebedsdag is ieder jaar op de eerste vrijdag in maart. Dan gaat het gebed de wereld rond.

Taal en cultuur

Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen zich (in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag) door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven.

Uur na uur

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst op die eerste vrijdag in de maand maart heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag. Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag in maart geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie: ‘Samen bidden, samen vieren en samen delen!’

Dit jaar zijn voor ons de gebeden en teksten aangeleverd uit Slovenië.

Meer informatie over de wereldgebedsdag is te vinden op: www.wereldgebedsdag.nl

Wereldgebedsdag in de Nieuw-West

Op vrijdag 1 maart om 14.00 uur in de Ark

We vieren en bidden met de drie protestantse wijkgemeenten in Nieuw West.

Thema: Welkom, God nodigt je uit!

door ds Miekie Myburgh

X