Protest als geloofsoefening: Behoud de bieb

Protest als geloofsoefening: Behoud de bieb

Protest als geloofsoefening: Behoud de bieb 614 650 RegenboogBaas

Protestlied buurt in OBA Slotervaart

“Dat heeft toch helemaal geen zin, dat is toch al lang besloten?” Een oefening in geloof

Een tijdje terug werd ik op de vingers getikt door een buurvrouw. “Jullie zijn toch zo actief in de buurt? Weet je dat de bieb gaat sluiten? Daar moeten we iets aan doen!” Het was juli, een week voor de zomervakantie en de bieb zou in september sluiten. Ik had het persbericht over het sluiten van de bieb eerder al eens gelezen maar er toen nauwelijks iets mee gedaan. Konden we nog wel iets betekenen? De buurvrouw sprak van “zonde dat de bieb sluit”, en “er gaan hier zoveel kinderen en ouderen uit de buurt naartoe”. Haar actiebereidheid werkte aanstekelijk.

We besloten een actiecomité te starten en gingen aan de slag. Er werden flyers gemaakt en rondbezorgd, handtekeningen verzameld, gesprekken met de OBA gevoerd en een protestlied geschreven. Ook in de kerk lagen handtekeningenlijsten. Velen zetten hun handtekeningen. (In totaal zijn er zo’n 800 handtekeningen verzameld en overhandigd!)

Ik bleek niet de enige kleingelovige.  Na een zondagse kerkdienst zei iemand me “Dat heeft toch helemaal geen zin, dat is toch al lang besloten?” Enigszins ontdaan kwam ik thuis. Ik herkende de realiteitszin. Maar ook het ongeloof. Want daar is toch eigenlijk sprake van als je niet durft te geloven dat gezamenlijke inzet kan leiden tot positieve veranderingen in de buurt.

Tijdens de Eet met je BuurMaaltijd oefenden we met een groep van buurtbewoners samen met de liedschrijver nog eens het actielied. “OBA, OBA, OBA, ga niet aan de haal, je bent van ons allemaal”. Een viering van hoop en gezamenlijkheid. Drie dagen later stonden we met zo’n 60 buurtbewoners in de OBA. De directeur zegde het actiecomité een gesprek toe en wil meewerken aan een lokale oplossing. We wachten af en bereiden ons voor op een vervolggesprek.

Waartoe dit leidt, weten we nog niet. Dat we elkaar als leden van het actiecomité hebben gevonden is sowieso winst. We hebben veel lol. Voor mij persoonlijk is de actie in ieder geval een oefening in geloof geworden.

Het actielied is blijven hangen. Fragmenten van de tekst stonden enkele dagen later op de voorpagina van de Westerpost.

Martin Berendse geeft uitleg in OBA Slotervaart

Peter Faber-van der Horst
Diaconaal Opbouwwerker Slotervaart

X