Bezinning en gebed in de Vredesweek

Bezinning en gebed in de Vredesweek

Bezinning en gebed in de Vredesweek 1300 1293 RegenboogBaas


Vrede spreekt niet vanzelf: wie dat vergeten was, is er sinds de oorlog op ons eigen continent weer van doordrongen. Volgende week is het Vredesweek: overal in het land verzamelen zich mensen om te praten, te eten en elkaar te ontmoeten rond de vraag: Hoe werk je sámen, dichtbij, aan vrede? En hoe houden we onze ogen wijd open voor situaties waar conflict is en geweld? In De Ark doen we kleinschalig mee met een moment van bezinning en gebed, op woensdag 21 september van 11.30-12.00 uur. ’s Morgens is de kerk al eerder open om een kaarsje aan te steken, en zal ik op het Sierplein staan om mensen een kaarsje aan te reiken en in gesprek te gaan.
Nellie van Voornveld, Buurtdominee bij de Regenbooggemeente

X