Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Ontmoeting

Zangmiddag

Zo’n drie keer per jaar is er een zangmiddag voor iedereen die van zingen houdt. In het voorjaar met liederen rond de veertigdagentijd en Pasen of als Pasen vroeg valt liederen die passen bij Pinksteren. In de nazomer zingen we vooral algemene liederen rond een thema. Op de adventsbijeenkomst in december zingen we uiteraard advents- en kerstliederen.Voor het zingen drinken we eerst koffie of thee met elkaar en daarna sluiten we het af met een drankje.Er is zo ook gelegenheid om met elkaar bij te praten.U kunt uw verzoeknummers van de te zingen liederen altijd bij ons indienen. Contactpersoon: ds Miekie Myburgh