Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Ontmoeting

Koffie-uurtje op woensdagmorgen

IMG 20151209 105342Na de renovatie is de wekelijkse koffieochtend verplaatst naar de gemeentezaal. Mevrouw Ans Evers blijft uw gastvrouw namens De Ark voor koffie of thee met een koekje en een praatje. De koffieochtend, iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 uur, is een activiteit in, met en voor de buurt. Deze activiteit is er het hele jaar door. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Vrouwenkring

vrouwenkringDe vrouwenkring komt iedere tweede en vierde donderdag bij elkaar. De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkgebouw de Ark. Op deze avonden staat vooral de onderlinge ontmoeting centraal. Er is geen speciaal programma.
Een aantal dames maakt kaarten die ten bate van de wijkkas worden verkocht. Andere dames nemen hun handwerk mee. Ook de kaartjes voor bij de bloemengroet worden hier gemaakt. Er wordt ook vaak gekleurd. De beste manier om te ervaren wat de kringavonden zijn, is om eens langs te komen. Contactpersoon: Lies Boon

Picknick in het Rembrandtpark

Het einde van het seizoen sluiten we elk jaar af met een picknick in het Rembrandtpark. Op één van de laatste zondagen voor de zomervakantie gaan we na de kerkdienst daarheen.

Lees meer

Jaarlijkse picknick

Zoals ieder jaar hebben wij ons kerkelijk seizoen afgesloten met een picknick in het Rembrandtpark. Vele gemeenteleden hadden eten en drinken meegenomen, zodat voor iedereen voldoende spijs en drank aanwezig was. onderstaand een kleine impressie van een gezellig samenzijn in een stuk groen in onze gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               etenenpraten  proostrondjespelentasttoe kinderenvoetballen Harro gezellig

Zangmiddag

Zo’n drie keer per jaar is er een zangmiddag voor iedereen die van zingen houdt. In het voorjaar met liederen rond de veertigdagentijd en Pasen of als Pasen vroeg valt liederen die passen bij Pinksteren. In de nazomer zingen we vooral algemene liederen rond een thema. Op de adventsbijeenkomst in december zingen we uiteraard advents- en kerstliederen.Voor het zingen drinken we eerst koffie of thee met elkaar en daarna sluiten we het af met een drankje.Er is zo ook gelegenheid om met elkaar bij te praten.U kunt uw verzoeknummers van de te zingen liederen altijd bij ons indienen. Contactpersoon: ds Miekie Myburgh