Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Bezinning en vorming

Bijbelleeskring voor jongeren

BijbelleeskringDe Bijbelleesgroep voor jongeren heeft in haar 4e seizoen het bijbelboek Genesis afgerond. We zijn vol goede moed begonnen aan Openbaring van Johannes. Dit seizoen komen we als regel om de 3 weken bij elkaar. We beginnen om 18.30 uur met een eenvoudige maaltijd, die door één van de jongeren wordt bereid. Om 19.30 uur beginnen we met lezen.
Na de lezing zijn we eerst een tijdje stil, voordat we napraten over het gelezen gedeelte en proberen te ontdekken wat deze tekst ons nu in deze tijd te zeggen heeft. Nieuwe ‘jongeren’ zijn van harte welkom. Er is een samenvatting beschikbaar van de hoofdstukken die we al gelezen hebben. Contactpersoon: ds.Miekie Myburgh

Leeskring met een theologische link

Vanaf juni 2017 beginnen wij aan het boek “De orthodoxe ketter” met als ondertitel ‘en andere onmogelijke verhalen’ van Peter Rollins. Geen theologisch betoog, maar boeiende verhalen die ontregelen, inspireren en een nieuw licht op de bijbelse verhalen kunnen werpen.

Voelt u zich hiertoe aangetrokken, neem dan contact op met ondergetekende of met de predikant. Het zijn korte verhalen, dus u kunt zo aanschuiven.

Contactpersoon: Jan de Meijer.

Rondje om de kerk

Elke eerste woensdag van de maand wordt om 9.00 uur vanaf de ingang van De Ark gestart voor een wandeling in de omgeving van een half uur of een uur naar keuze. De exacte datum van iedere maand vindt u in de agenda.
De wandelaars krijgen een gedicht of meditatieve tekst mee. Tijdens de wandeling kan daarover gesproken worden. De wandelingen voeren door de mooiste stukken natuur in de omgeving van de kerk. Na afloop drinken we samen thee of koffie in de huiskamer van De Ark. Contactpersonen: Elias Wabeke en Lies Boon.rondjeomdeark

Vrouwenleeskring Moderne Devotie

flexibelgeloven2
Elke 1e dinsdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur in de huiskamer van de Ark. Vanaf januari 2016 lezen we het boek Flexibel geloven. Samengesteld door Manuela Kalsky en Frieda Pruim. Steeds meer mensen halen religieuze inspiratie uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Dit boek verkent de veelkleurigheid van deze maatschappelijke realiteit aan de hand van elf portretten. 

Lees meer

Vier de woensdag

Op de vierde woensdag van elke oneven maand (behalve de maand juli) draaien we een film . De film gaat altijd over een onderwerp of thema dat raakt aan het eigen bestaan en de vragen die dit oproept. Na afloop is er dan ook gelegenheid om hierover nog even na te praten.
Om 19.45 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie en om 20.00 uur starten we met de film. Heeft u suggesties voor een film op deze avonden, neemt u dan contact op met: Arjen-Sjoerd de Vries 

Ontmoetingsbijeenkomsten

In het voor- en najaar organiseren we ontmoetingsbijeenkomsten rond een geloofsonderwerp.
Het thema voor het najaar van 2015 was: "Goede buren". We hebben 3 bijeenkomsten georganiseerd.
Het is goed en plezierig om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten rond een geloofsonderwerp. Het versterkt daarnaast de onderlinge band. We komen zo veel mogelijk bij één van de gemeenteleden thuis en bespreken met elkaar een bepaald onderwerp onder leiding van de predikant of pastoraal werker.
Contactpersoon: Miekie Myburgh.

Cantorij

cantorijDe cantorij is voor iedereen die van zingen houdt. Eind oktober 2015 zijn de repitities, onder leiding van Bert Kraan, weer begonnen.
De cantorij zorgt regelmatig voor vocale ondersteuning van de dienst. Vanaf oktober 2013 heeft de cantorij vooral ondersteuning geven bij de nog onbekende liederen uit het nieuwe liedboek. U bent van harte welkom om met ons mee te zingen. Een keertje komen kijken kan natuurlijk ook. De cantorij oefent iedere vrijdagmiddag vanaf 15:00 uur.
Contactpersoon:Jan Schouten