Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo
Regenbooggemeentelogodefinitiefweb
pka logo

Speciale vieringen

Bevestiging van Peter Faber tot diaken

Op zondag 14 mei werd Peter Jelmer Faber bevestigd als diaken in de Regenbooggemeente.
Van de kinderen kreeg hij een kunstwerkje waarop helpende handen waren gemaakt.
Die zal hij vast wel kunnen gebruiken bij zijn werk in zijn gemeente.

 van de kinderenvragen aan Peterzegenen

Palmpasen 2017

Zondag 9 april werd ook in De Ark Palmpasen gevierd.
In een vrolijke dienst, met ds Anna Hoekstra als voorganger, werd stil gestaan bij de intocht in Jeruzalem van Jezus. De kinderen die nadrukkelijk aanwezig waren, kwamen na de overweging terug met mooi gemaakte palmpasen stokken. Al zingend liepen zij een paar rondjes door de kerkzaal.
De foto’s die gemaakt zijn geven een mooie indruk van de gezelligheid.

 

voorinrondgang2rondgangmurielverteldkindgeeftuitlegjongenjongerbinnenkomstallekinderen

Gedachtenisdienst 6 november 2016

In de gedachtenisdienst van 6 november werden de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Familieleden konden een kaars aansteken en deze op de tafel zetten in het bloemarrangement.
Ook werd een kaars aangestoken voor alle overledenen in onze omgeving en ver weg.

kaarsen voorkaarsen opzij

Doopdienst zondag 13 november 2016

Op 13 november werd Maryse Heleen Fraanje gedoopt.

Samen met ds. Miekie Myburgh heeft ze de dienst voorbereid.
In deze druk bezochte dienst legde Maryse zelf uit waarom ze gedoopt wilde worden.

Ze werd toegezongen door haar moeder.

Het was de eerste keer dat het nieuwe doopvont, gemaakt door Kees Dijk, gebruikt werd.

Maryse01   Maryse26Maryse13

Inzegening leefgemeenschap

Op zondagmorgen 2 oktober werd in een feestelijke, druk bezochte dienst de zegen gevraagd over het werk van de Leefgemeenschap.
Dit is een groep van 9 huishoudens die in de woningen achter De Ark zijn komen wonen en die zich in gaat zetten voor de Wijk.
Dit zowel op kerkelijk gebied als in de woonwijk.
De bedoeling is onder andere t.z.t. een buurtmaaltijd te gaan organiseren.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid om de woningen te komen bekijken, waar volop gebruik van werd gemaakt.

opening

huis1huis4dienst1 welkomleefgemeenschap3leefgemeenschap2leefgemeenschaphuis3huis2

  • 1
  • 2